FILIP JANDOUREK

fotograf

Filip Jandourek je současný český fotograf, který se ve své volné tvorbě věnuje portrétu a dokumentární fotografii. Od roku 2008 profesionálně spolupracuje s řadou českých i zahraničních periodik, za své fotografie byl několikrát oceněn na soutěži Czech Press Photo a je držitelem čestného uznáni International Photographer of the Year 2017.